PROTOTYPE

PROTOTYPE

". . k a n  s p a r e   d i g   f o r   b å d e   t i d  o g   o m k o s t n i n g e r  . . "

Selv den bedst 3D illustration kan ikke indsættes i din konstruktion for at se om den helhed der ønskes er til stede. Derfor vil det ofte være en god ide  at omsætte tegningerne til en prototype.


Mekanik kan fremstille en prototype for at teste, om designet reelt kan anvendes til det ønskede formål. Med en prototype får du et fuldstændigt indtryk af  produktet og dets funktionalitet, inden det sættes i serie produktion.

På den måden kan en prototype produceret i samme materiale og med samme egenskaber som det endelige produkt være en god investering, der i sidste ende kan spare dig for både tid og omkostninger.