​TEGNEARBEJDE OG MEKANISK DESIGN

TEGNEARBEJDE OG MEKANISK DESIGN

". . v i  e l s k e  r   a t   l e g e  m e d   m e k a n i k  o g  l ø s n i n g e r . .

Mekanic tilbyder tegnearbejde og mekanisk design for virksomheder i hele Danmark. Vi udfører alt vores tegnearbejde og mekanisk design med programmerne SolidWorks 3D og Mastercam 5D. Vi laver tegninger af produkter, der skal fremstilles af materialer som f.eks. plast, aluminium, rustfrit stål, bronze og titanium.

VI UDFØRER TEGNEARBEJDE MED FOKUS PÅ PRODUKTIONEN


Mekanic tilbyder tegnearbejde og mekanisk design for virksomheder i hele Danmark. Vi udfører alt vores tegnearbejde og mekanisk design med programmerne SolidWorks 3D og Mastercam 5D. Vi laver tegninger af produkter, der skal fremstilles af materialer som f.eks. plast, aluminium, rustfrit stål, bronze og titanium.B

Vi har gennemført mange projekter med tegnearbejde og mekanisk design, hvor kunden er kommet med en ide, et oplæg, og sin viden inden for produktets anvendelsesområde. Herefter tegner vi produktet så det fungerer og ser pænt ud, og kan fremstilles til en rimelig pris. Alle produkter, hvor vi har stået for tegnearbejde og design, har kunnet sælge godt.


Inden vi overhovedet går i gang med tegnearbejde og det mekaniske design, sikrer vi os først, at vi har en fuld forståelse af opgaven. Derefter går vi i tænke- og tegneboks, hvor vi bruger vores kreativitet til at finde frem til de bedst fungerende og mest optimale løsninger. Dertil kommer, at vi sikrer, at det kommer til at passe til dit produktionsanlæg.

 

MEKANISK DESIGN OG KREATIVITET

En af vores styrker er, at vi elsker at lege med mekanik og løsninger, hvilket er med til at påvirke kreativiteten, når vi skal udføre tegnearbejde og arbejde med mekaniske designs, men vi har hele tiden øje for, at maskinen skal kunne bygges og fungere i den daglige drift.

Kontakt Mekanic på telefon 98 21 20 67 eller på e-mail jakup@mekanic.dk for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde inden for mekanisk design.